Leiderschap     |     Teamontwikkeling    |      Organisatiecultuur

Team training bedrijven

Over YETS Move

YETS Move traint en inspireert organisaties op het gebied van leiderschap, teamontwikkeling en organisatiecultuur. Hierbij laten wij ons op drie niveaus inspireren door het werk van YETS Foundation:

Jongeren

Heftige levenservaringen en de afwezigheid van rolmodellen zet veel jongeren op een flinke achterstand. Waar meerdere zorgprofessionals tevergeefs een gedragsverandering vroegen, slagen de YETS Coaches er wél in om jongeren weer veerkrachtig te maken. Waar zit dit verschil in leiderschap? Rauw en kwetsbaar helpen de jongeren ons aan frisse inzichten.

Coaches

De YETS Coaches creëren een veilige omgeving voor de jongeren waarin zij zich thuis – en gehoord voelen. Zij keuren negatief gedrag consequent af, maar nooit de jongere zelf. Ondanks de enorme diversiteit binnen de teams wordt er gemeenschap ervaren. Hoe wordt deze context gevormd waarbinnen ruimte is voor zowel veiligheid en uitdaging?

Organisatie

YETS Foundation is meer een gemeenschap dan een organisatie. De coaches staan 24/7 voor de jongeren klaar. Hun motto is dan ook: onvoorwaardelijk daar. Onderzoek bewees de sociale impact van het gedachtegoed. Koningin Maxima kwam persoonlijk kijken hoe YETS het verschil maakt. Wat voor leiderschap is hiervoor nodig?

Team training bedrijven

Na het bestuderen van YETS Foundation op deze drie niveaus delen wij de opgedane lessen met organisaties in het commerciële – en sociale werkveld in de vorm van trainingen, coaching en presentaties.

Onze winst wordt geschonken aan de YETS Foundation!

We schenken onze volledige winst aan YETS Foundation ter voortzetting van de programma’s. Daarnaast worden de jongeren intensief betrokken bij de verschillende diensten die wij aanbieden. Op deze wijze worden bijbanen gecreëerd, werkervaring, en leren zij dat hun negatieve ervaringen een positieve wending kunnen krijgen door het te vertalen naar lessen voor volwassenen.

ANBI

YETS Move heeft sinds 2019 de ANBI-status. Een ANBI is een algemeen nut beogende instelling. Een instelling kan alleen een ANBI zijn, als ze zich voor minstens 90% inzet voor het algemeen nut. Voor de ANBI-status voldoet YETS Move aan diverse eisen van de Belastingdienst. Zo heeft YETS geen winstoogmerk, heeft het een adequaat beloningsbeleid en zijn diverse stukken beschikbaar gesteld. 

KVK 71219366
RSIN 858628831
Algemene voorwaarden Yets Move

Beleidsplan YETS Move

Jaarverslag 2019
Jaarverslag 2020
Jaarverslag 2021
Jaarverslag 2022

Bestuur YETS Move

Voorzitter – Annelies van der Vorm
Secretaris – Sjoerd Segijn
Penningmeester – Hans de Hoog

Beloningsbeleid

De YETS Foundation huurt haar medewerkers in. De stichting heeft zich daarmee voorzien van een flexibele organisatie. Zolang er projecten zijn, is er werk. De YETS Foundation hanteert de volgende uitgangspunten voor het beloningsbeleid:

  • Het beloningsniveau van de medewerkers aan onze projecten en de medewerkers van het bedrijfsbureau van onze stichting is gebaseerd op een marktconforme beloning verminderd met een korting die toeneemt naarmate het beloningsniveau hoger is.
  • De ervaring leert dat werken bij onze stichting meer betekent dan alleen geld verdienen en dat ondanks de marktconforme beloning met korting, talentvolle mensen graag bereid zijn voor onze stichting te werken.
  • Zowel bestuurders als vrijwilligers ontvangen geen vergoeding voor de verrichte werkzaamheden.
 

Klachtenprocedure
Heeft u vragen of opmerkingen over de diensten van YETS Move? Of wilt u een klacht indienen? Neem dan contact op per mail: info@yetsmove.nl. Uiterlijk binnen 5 werkdagen ontvangt u een reactie. Het is prettig dat als er vragen, problemen of klachten zijn, dat er eerst geprobeerd wordt om het samen op te lossen. Wij streven ernaar om binnen 4 weken te zoeken naar een oplossing. Als dit niet lukt dan kan er contact opgenomen worden met de vertrouwenspersoon.

Waar nodig zal een schriftelijk verslag worden opgesteld van de klacht en zal de directie en/of het bestuur geadviseerd worden omtrent de geadviseerde afwikkeling van de klacht. Hierin wordt in ieder geval vastgelegd: 
o    de naam van de klager;
o    een beschrijving van de klacht;
o    de beoordeling van de vertrouwenspersoon over de aannemelijkheid van de klacht;
o    een advies aan de directie en/of bestuur inzake te nemen maatregelen (waaronder eventuele sancties) in het concrete geval
o    een advies aan de directie inzake te nemen maatregelen in het algemeen.

De klager ontvangt een afschrift van het besluit binnen 14 dagen.

 
 
Als u het niet eens bent met dit besluit, kunt u hier tegen in beroep gaan bij Mw. Z. Aydogdu. Haar contactgegevens zijn opgeslagen bij info@yetsmove.nl.  Het oordeel van deze onafhankelijke partij is bindend en zal binnen 4 weken na ontvangst van het beroep worden afgegeven.