Deltion College

Op 11 april 2023 sprak YETS oprichter Peter op het Deltion Festival van het Deltion College in Zwolle. De school voelt niet alleen nog steeds de effecten van covid hangen, maar ziet ook de wijze van hoe studenten zich verhouden ten opzichte van elkaar en docenten veranderen. Peter sprak over hoe je in verbinding blijft met de student, zonder afstand te doen van je eigen principes of de cultuur van de school.